ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


  Последна актуализация 20 септември 2023 г.Това уведомление за поверителност на Костадин Цветков ("ние", "нас" или "наш") описва как и защо можем да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме ("обработваме") вашата информация, когато използвате нашите услуги ("Услуги"), като например когато:
Посещавате нашия уебсайт или друг наш уебсайт, който препраща към това известие за поверителност
взаимодействате с нас по други свързани начини, включително продажби, маркетинг или събития
Въпроси или притеснения? Прочитането на това известие за поверителност ще ви помогне да разберете правата си за поверителност и възможностите за избор. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте нашите Услуги. Ако все още имате някакви въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на kostanutrition@gmail.com.


ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ТОЧКИ


  Това обобщение съдържа ключови точки от нашето известие за поверителност, но можете да научите повече подробности за всяка от тези теми, като кликнете върху връзката след всяка ключова точка или като използвате нашето съдържание по-долу, за да намерите раздела, който търсите.

     Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в нашите Услуги, ние може да обработваме лична информация в зависимост от начина, по който взаимодействате с нас и Услугите, от избора, който правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Научете повече за личната информация, която ни разкривате.

     Обработваме ли някаква чувствителна лична информация? Можем да обработваме чувствителна лична информация, когато това е необходимо с Вашето съгласие или както е разрешено по друг начин от приложимото законодателство. Научете повече за чувствителната информация, която обработваме.

     Получаваме ли някаква информация от трети страни? Не получаваме никаква информация от трети страни.

     Как обработваме вашата информация? Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме Услугите си, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите. Можем също така да обработваме вашата информация за други цели с ваше съгласие. Обработваме Вашата информация само когато имаме валидна правна причина за това. Научете повече за това как обработваме Вашата информация.

     В какви ситуации и с кои страни споделяме лична информация? Можем да споделяме информация в определени ситуации и с определени трети страни. Научете повече за това кога и с кого споделяме вашата лична информация.

     Как пазим информацията ви? Разполагаме с организационни и технически процеси и процедури за защита на Вашата лична информация. Въпреки това не може да се гарантира, че нито един електронен пренос по интернет или технология за съхранение на информация са 100% сигурни, така че не можем да обещаем или да гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата сигурност и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация. Научете повече за това как поддържаме сигурността на вашата информация.

     Какви са вашите права? В зависимост от това къде се намирате географски, приложимият закон за защита на личните данни може да означава, че имате определени права по отношение на личната си информация. Научете повече за правата си за защита на личните данни.

     Как да упражнявате правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като подадете искане за достъп до субекта на данни или като се свържете с нас. Ние ще разгледаме и ще предприемем действия по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

     Искате да научите повече за това какво правим с всяка информация, която събираме? Прегледайте изцяло известието за поверителност.


СЪДЪРЖАНИЕ


    1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
    2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
    3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
    4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
    5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?
    6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
    7. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ?
    8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?
    9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
    10. УПРАВЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ
    11. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
    12. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?
    13. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?
    14. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?


1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?


  Лична информация, която ни разкривате
  Накратко: Събираме лична информация, която ни предоставяте.
  Събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато се регистрирате в Услугите, изразявате интерес да получите информация за нас или нашите продукти и Услуги, когато участвате в дейности в Услугите или по друг начин, когато се свържете с нас.

  Лична информация, предоставена от Вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на Вашето взаимодействие с нас и Услугите, от избора, който правите, и от продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:
    * имена
    * телефонни номера
    * имейл адреси
    * потребителски имена
    * пароли
    * данни за контакт или удостоверяване
    * предпочитания за контакт
    * длъжностни наименования
    * пощенски адреси
    * чувствителна информация. Когато е необходимо, с ваше съгласие или както е разрешено от приложимото законодателство, обработваме следните категории чувствителна информация:
    * здравни данни
    * биометрични данни
    * генетични данни
    * Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомявате за всякакви промени в тази лична информация.


2. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?  Накратко: Обработваме Вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме Услугите си, да комуникираме с Вас, за сигурност и предотвратяване на измами, както и за да спазваме законите.
  Възможно е също така да обработваме Вашата информация за други цели с Вашето съгласие.

  Обработваме Вашата лична информация по различни причини, в зависимост от начина, по който взаимодействате с нашите Услуги, включително:
    * За улесняване на създаването на акаунти и удостоверяване на автентичността им и за друго управление на потребителски акаунти. Можем да обработваме Вашата информация, за да можете да създавате и влизате в акаунта си, както и да поддържаме акаунта Ви в работно състояние.
    * За да отговаряме на запитвания на потребители/ да предлагаме поддръжка на потребителите. Можем да обработваме Вашата информация, за да отговорим на Вашите запитвания и да разрешим евентуални проблеми, които може да имате със заявената услуга.
    * За да защитим нашите услуги. Можем да обработваме вашата информация като част от усилията ни да поддържаме Услугите си сигурни и безопасни, включително наблюдение и предотвратяване на измами.
    * За да спасим или защитим жизненоважни интереси на дадено лице. Можем да обработваме Вашата информация, когато това е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважен интерес на дадено лице, например за да предотвратим вреда.


3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ, ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


  Накратко: Обработваме Вашата лична информация само когато смятаме, че това е необходимо, и имаме валидно правно основание (т.е. правно основание) да го направим съгласно приложимото законодателство, като например с Вашето съгласие, за да спазим законите, да Ви предоставим услуги, за да влезем в сила или да изпълним нашите договорни задължения, да защитим Вашите права или да изпълним нашите законни бизнес интереси.

  Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и ОРЗД на Обединеното кралство изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме вашата лична информация. В този смисъл можем да разчитаме на следните правни основания, за да обработваме вашата лична информация:

    * Съгласие. Можем да обработваме вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме личната ви информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Научете повече за оттеглянето на вашето съгласие.

    * Изпълнение на договор. Можем да обработваме Вашата лична информация, когато смятаме, че това е необходимо за изпълнение на договорните ни задължения към Вас, включително за предоставяне на нашите Услуги, или по Ваше искане, преди да сключим договор с Вас.

    * Легитимни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е разумно необходимо за постигане на нашите законни бизнес интереси и тези интереси не надделяват над Вашите интереси и основни права и свободи. Например, може да обработваме Вашата лична информация за някои от описаните цели, за да:

      * Диагностициране на проблеми и/или предотвратяване на измамни дейности

    * Правни задължения. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за спазване на нашите законови задължения, като например да сътрудничим с правоприлагащ орган или регулаторна агенция, да упражняваме или защитаваме нашите законови права или да разкриваме Вашата информация като доказателство в съдебен спор, в който участваме.

    * Жизненоважни интереси. Можем да обработваме Вашата информация, когато смятаме, че това е необходимо за защита на Вашите жизнени интереси или на жизнените интереси на трета страна, като например ситуации, свързани с потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице.


4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?


  Накратко: Можем да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел, и/или със следните трети страни.

  Може да се наложи да споделим Вашата лична информация в следните ситуации:
    * Прехвърляне на бизнес. Може да споделим или прехвърлим вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.
    * Свързани лица. Можем да споделяме вашата информация с наши филиали, като в този случай ще изискваме от тези филиали да спазват това уведомление за поверителност. Свързаните дружества включват нашата компания майка и всички дъщерни дружества, партньори в съвместни предприятия или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с нас.
    * Бизнес партньори. Възможно е да споделяме вашата информация с наши бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.


5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?


  Накратко: Възможно е да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.

  Възможно е да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели), за да получим достъп или да съхраняваме информация.
  Конкретна информация за начина, по който използваме такива технологии, и за това как можете да откажете определени бисквитки, е изложена в нашето Уведомление за бисквитките: __________.


6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


  Накратко: Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, описани в настоящото известие за поверителност, освен ако законът не изисква друго.

  Ще съхраняваме Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, изложени в настоящото известие за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания). Нито една от целите в това известие няма да изисква от нас да съхраняваме Вашата лична информация за по-дълъг период от време, в който потребителите имат акаунт при нас.

  Когато нямаме продължаваща законна бизнес необходимост да обработваме Вашата лична информация, ние или ще изтрием, или ще анонимизираме тази информация, или, ако това не е възможно (например, защото Вашата лична информация е била съхранявана в архиви за резервни копия), тогава ще съхраняваме Вашата лична информация по сигурен начин и ще я изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването е възможно.


7. КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


  Накратко: Стремим се да защитаваме Вашата лична информация чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

  Въвели сме подходящи и разумни технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки нашите предпазни мерки и усилия за защита на Вашата информация обаче, не може да се гарантира, че нито едно електронно предаване по интернет или технология за съхранение на информация е 100% сигурно, така че не можем да обещаем или гарантираме, че хакери, киберпрестъпници или други неоторизирани трети страни няма да могат да преодолеят нашата защита и неправомерно да събират, достъпват, крадат или променят Вашата информация. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, предаването на лична информация към и от нашите Услуги е на Ваш собствен риск. Трябва да осъществявате достъп до Услугите само в защитена среда.


8. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА?


  Накратко: Ние съзнателно не събираме данни от деца под 18 години и не ги продаваме на пазара.

  Ние съзнателно не изискваме данни от или не продаваме на деца под 18-годишна възраст. Използвайки Услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате това непълнолетно зависимо лице да използва Услугите. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители под 18-годишна възраст, ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за бързото изтриване на тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които може да сме събрали от деца под 18-годишна възраст, моля, свържете се с нас на __________.


9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?


  Накратко: В някои региони, като например Европейското икономическо пространство (ЕИП), Обединеното кралство (Обединеното кралство) и Швейцария, имате права, които ви позволяват по-голям достъп до и контрол върху вашата лична информация. Можете да преглеждате, променяте или прекратявате профила си по всяко време.

  В някои региони (като ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото: (i) да поискате достъп и да получите копие от личната си информация; (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) да ограничите обработката на личната си информация; (vi) ако е приложимо, на преносимост на данните; и (vii) да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения. При определени обстоятелства може също така да имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация. Можете да отправите такова искане, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела "КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИЗВЕСТЕНИЕ?" по-долу.

  Ние ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

  Ако се намирате в ЕИП или в Обединеното кралство и смятате, че обработваме незаконно Вашата лична информация, имате право да подадете жалба и до органа за защита на данните на Вашата държава членка или до органа за защита на данните на Обединеното кралство.

  Ако се намирате в Швейцария, можете да се обърнете към Федералния комисар за защита на данните и информацията.

  Оттегляне на съгласието ви: Ако разчитаме на вашето съгласие за обработване на личната ви информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела "КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?" по-долу.

  Все пак, моля, имайте предвид, че това няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето ѝ, нито ще засегне обработката на Вашата лична информация, извършена въз основа на законосъобразни основания за обработка, различни от съгласието.

  Информация за профил
    Ако по всяко време желаете да прегледате или промените информацията в профила си или да прекратите профила си, можете:
      * Влезте в настройките на профила си и актуализирайте потребителския си профил.
    При искане от Ваша страна за прекратяване на акаунта Ви, ние ще деактивираме или изтрием Вашия акаунт и информация от нашите активни бази данни. Възможно е обаче да запазим част от информацията в нашите файлове, за да предотвратим измама, да отстраним проблеми, да съдействаме при всякакви разследвания, да наложим нашите правни условия и/или да спазим приложимите правни изисквания.

    Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да настроите браузъра си да премахва бисквитките и да ги отхвърля. Ако изберете да премахнете или отхвърлите бисквитките, това може да повлияе на определени функции или услуги на нашите Услуги. Можете също така да се откажете от рекламиране на базата на интереси от страна на рекламодатели в нашите Услуги. За допълнителна информация, моля, вижте нашето Уведомление за бисквитките: __________.

    Ако имате въпроси или коментари относно правата си на поверителност, можете да ни изпратите имейл на адрес kosta_nutrition@outlook.com.


10. УПРАВЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ


  Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка "Недей да проследяваш" (Do-Not-Track, DNT), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности при сърфиране онлайн. На този етап не е завършен единен технологичен стандарт за разпознаване и прилагане на сигналите DNT. Поради това понастоящем не реагираме на DNT сигналите на браузъра или на друг механизъм, който автоматично съобщава за вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да спазваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това известие за поверителност.


11. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?


  Накратко: Да, ако сте жител на Калифорния, ви се предоставят специфични права по отношение на достъпа до вашата лична информация.

  Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен още като закона "Shine The Light", позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да поискат и получат от нас веднъж годишно и безплатно информация за категориите лична информация (ако има такава), която сме разкрили на трети страни за целите на директния маркетинг, както и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация през непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и желаете да отправите такова искане, моля, изпратете искането си в писмен вид до нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

  Ако сте на възраст под 18 години, пребивавате в Калифорния и имате регистриран акаунт в Услугите, имате право да поискате премахване на нежелани данни, които сте публикували публично в Услугите. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и включете имейл адреса, свързан с вашия акаунт, и изявление, че пребивавате в Калифорния. Ние ще се погрижим данните да не бъдат публично показвани в Услугите, но моля, имайте предвид, че данните може да не бъдат напълно или цялостно премахнати от всички наши системи (напр. резервни копия и др.).


12. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТОВА ИЗВЕСТИЕ?


  Накратко: Да, ще актуализираме това известие, когато е необходимо, за да останем в съответствие със съответните закони.

  Можем да актуализираме това уведомление за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата "Ревизирана" и актуализираната версия ще влезе в сила веднага след като стане достъпна. Ако направим съществени промени в това известие за поверителност, можем да ви уведомим или чрез поставяне на видно място на известие за такива промени, или чрез директно изпращане на известие. Препоръчваме ви често да преглеждате това уведомление за поверителност, за да сте информирани за това как защитаваме вашата информация.


13. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?


  Ако имате въпроси или коментари относно това уведомление, можете да ни изпратите имейл на адрес: kostanutrition@gmail.com или да се свържете с нас по телефон: +359 98 894 6961.


14. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?


  Въз основа на приложимите закони на Вашата държава може да имате право да поискате достъп до личните данни, които събираме от вас, да промените тези данни или да ги изтриете. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете личната си информация, моля, посетете: профила си в сайта или пишете на един от имейлите.